съхранение на стволови клетки съхранение на стволови клетки

ВЪПРОСИ

Неинвазивен пренатален тест Vision, улавя бройни хромозомни аномалии. Тризомиите по същество представляват наличие на допълнителна хромозома в хромозомната двойка.

Vision идентифицира 8 показатела.

Click Vision 2ОБЩИ ТРИЗОМИИ

  •  Синдром на Даун - Тризомия 21
  • Синдром на Едуардс - Тризомия 18
  • Синдром на Патау- Тризомия 13

Click Vision 2АНEУПЛОИДИИ НА ПОЛОВИТЕ ХРОМОЗОМИ (САМО ЗА ЕДНОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ)

Click Vision 2 ПРИСЪСТВИЕ НА У ХРОМОЗОМА (ЗА ДВУПЛОДНА БРЕМЕННОСТ)

  • Синдром на Търнър (Монозомия Х)
  • Тризомия Х (ХХХ)
  • Синдром на Клайнфелтър (XXY)
  • Синдром на Якобс (XYY)
  • Определяне  на пола на плода ( ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ)

Click Vision 2Цена на  Vision тест - 1150 лв.