Welcome to Vision Test

Неинвазивно пренатално тестване с високо качество и световни стандарти за пренатална диагностика.

  • Пренатална диагностика VISION
    По верема на бременнстта за всяка бъдеща майка най- важно е спокойствието и сигурността , че нейното бебе с здраво. Затова в развития свят , а вече и в България може с едно лесно вземане на венозна кръв да се изследват всички…

Нашите услуги

1

За пациенти
Пренаталният тест VISION предлага спокойствие по време на тревожно начало от бременността. Тестът ще даде точни отговори - по лесен и безопасен начин и на възможно най-ранен етап.

2

за медицински специалисти
Какви състояния идентифицира пренаталнят тест VISION?

3

клинични проучвания
Материали за клинични проучвания на VISION