съхранение на стволови клетки съхранение на стволови клетки

Цени

VISION

1150лева

ico-checkmarkСиндром на Даун
ico-checkmarkСиндром на Едуардс
ico-checkmarkСиндром на Патау
        Анеуплоидии на половите хромозоми

ico-checkmarkСиндром на Търнър (Монозомия Х)

ico-checkmarkТризомия Х (ХХХ)

ico-checkmarkСиндром на Клайнфелтър (XXY)

ico-checkmarkСиндром на Якобс (XYY)

ico-checkmarkОпределяне на пола на плода

Запитване

VISION+

1580лева

ico-checkmarkСиндром на Даун
ico-checkmarkСиндром на Едуардс
ico-checkmarkСиндром на Патау

ico-checkmark Тризомия 9

ico-checkmark Тризомия 16
ico-checkmarkАнеуплоидии на половите хромозоми

ico-checkmarkопределяне на пола

Микроделеции 

ico-checkmark22q11 делеция ( DiGeorge)

ico-checkmark15q11 делеция ( Angelman/Prader-Willi)

ico-checkmark1p36 делеция

ico-checkmark4p- (Wolf-Hirschhorn)

ico-checkmark5p- (Cri-du-chat)

Запитване

Vision All Chromosomes

1980лева

ico-checkmark всички 23 хромозомни двойки

ico-checkmarkанеуплоидии на половите хромозоми

ico-checkmark определяне на пола.

Запитване

VISION All Chromosomes and Microdeletions

2180лева

ico-checkmark всички 23 хромозомни двойки

ico-checkmarkанеуплоидии на половите хромозоми

ico-checkmarkопределяне на пола

ico-checkmark избрани микроделеции

Запитване

ico-checkmarkПри положителен резултат, покриваме разходите по инвазивната процедура -  амниоцентеза, до 250 лева.

ico-checkmarkКонсултация от висококвалифицирани професионалисти.

ico-checkmarkБърз резултат 3-7 работни дни.

Categories:
  • Sed blandit massa vel

    Sed blandit massa vel

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed blandit massa vel mauris sollicitudin dignissim. Phasellus ultrices tellus eget ipsum…

    Read more