съхранение на стволови клетки съхранение на стволови клетки

Директора на най-голямата британска тъканна банка Future Health- Вили Пеева, член на BBBA ( Британско Българска Бизнес Асоциация) в интервю за COVID -19 и стволовите клетки.


Г-жо Пеева, не мога да не Ви попитам има ли и каква е взаимовръзката между стволовите клетки и COVID-19? Можем ли да разчитаме на стволовите клетки в борбата с пандемията и как би се отразило това да ги имаме съхранени в дългосрочен план?

През последните два месеца в света настана истински хаус и неистово търсене на ефективно лечение на COVID-19. Учени, лекари и специалисти от всички области на науката търсят спасителната терапия. Всичко - от грипни лекарства до традиционни билки, дори акупунктура, влиза в опит да помогне на пациентите, страдащи от коронавирусна пневмония.

Една от възможните терапии за успешно лечение е прилагането на стволови клетки. От средата на февруари този подход придобива все по-голямо популярност сред научните среди, а именно терапията със стволови клетки. Подобна терапия са активизирали най-развитите научни центрове и целият научен капацитет, за да се справят с тази зараза. Някои центрове са стигнали и по-далеч в проучванията и приложението на стволови клетки срещу Covid-19, например University of North Texas Health Scienceе получил разрешение от FDA да започне клинични проучвания за метод на лечение на коронавирус със стволови клетки, почти на същото ниво на проучване и разрешение се намират и лаборатории в Англия и Швейцария. Южна Корея, Китай, Русия и САЩ създават екип от медицински изследователи, които обсъждат въпроси, свързани със стволовите клетки и тяхното приложение. Те работят заедно, като част от Международното общество срещу болестите.

Тази година тъканна банка "Future Health" спечели отличието КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА за "ЕВРОПЕЙСКА ТЪКАННА БАНКА НА ДЕСЕТИЛЕТИЕТО". Как оценявате тази награда и какво означава тя за Вас и Вашия екип?

Наградата е едно признание за труда и страстта, които вложихме в нашата работа всички заинтересовани страни – България, Англия и САЩ.

Всъщност, истинските звезди, които стоят зад тези успехи, са служителите на фирмата. През годините те дадоха най-доброто от себе си, за да достигнем до тук. Всички членове на компанията, които са зад кулисите, изграждат една безупречна фирмена култура и са главните виновници FUTURE HEALTH да сме абсолютен лидер и в България.

Може ли отново да акцентираме на читателите кои са предимствата на стволовите клетки и от какво могат да ни предпазят и излекуват?

До момента са известни над 85 заболявания, които се лекуват със стволови клетки. При трансплантации на стволови клетки се заместват увредени такива или служат на имунната система на донора да се бори с някои видове рак и заболявания, свързани с кръвта, като левкемия, лимфом, невробластома и множествен миелом. Тези трансплантации се използват както за възрастни така и за бебета. Стволовите клетки се използват и за лечение на редица дегенеративни заболявания, като сърдечна недостатъчност.

Какво е значението и ролята на лицензите и сертификатите за правилното функциониране на съхранените в лаборатория стволови клетки?

Значението е огромно. Представете си, че ако една лаборатория няма акредитация, пробата няма как да бъде приета в трансплантационен център по света. Акредитацията означава, че лабораторията e подложена на редовни проверки от независими външни органи, които работят в съответствие с конкретните международните стандарти за качество, медицинска практика и трансплантология по цял свят. Това от самосебе си показва тяхната огромна роля. Именно тука е мястото да споменем, че Future Health е първата частна акредитирана банка в Европа.

Какви са критериите за избор на надеждна компания за съхранение на стволови клетки? На какво родителите трябва да обърнат внимание?

За родителите е препоръчително да обсъдят със своя лекар вземането на подобно решение. Задължително да разгледат договора, който подписват с компанията и дали банката фигурира като страна по договора. Да се проверяват лицензите и най-вече наличие на акредиртации на лабораторията, в която се съхраняват клетките. Да изискват извадка от резултатите за успешно съхранение. Резултатите трябва да посочат броя и качеството на стволови клетки, които са били съхранени. От голямо значение е и финансовата стабилност на лабораторията, но и на българския и представител. Капитал, дълготрайни материални активи, човешки ресурси са едни от факторите, които показват капацитета на една надеждна компания за съхранение на стволови клетки. Ние и Future Health сме и единствената компания в България, която освен, вземане, съхранение, изследване, предлага връщане на пробата и финансиране на самата трансплантация до определен размер. Целият процес се покрива от самата банка и не е обвързан със застрахователни компании, финансови институции или допълнителни разходи.

Каква е връзката между качество, сигурност и цена при избор на банка за съхранение на стволови клетки?

Процесът на съхранение на стволови клетки има два етапа. Единият е професионално съхранение на пробата, което зависи от качеството на банката, другият е финансовата стабилност за периода, за който ще се съхранява. Ние можем да се гордеем, че и по двете точки сме успели да предложим на нашите клиенти максимално качество с минимален разход. Нашите лаборатории са лицензирани от държавните органи и наградени от най-висши институции. Фирмите ни са финансово стабилни, без кредити и не се търгуват на борсата. Разбира се, цената на услугата се формира от тези фактори. Обемът на работа на една банка в световен мащаб също е от голямо значение.

Comments are closed.