съхранение на стволови клетки съхранение на стволови клетки

VISION +

VISION + улавя микроделеции. При тези аномалии има загуба на генетичен материал от хромозомата. Клиничните прояви се изразяват в състоянията: Синдром на Ди Джордж, Синдром Крю-Дю-Ша, Синдром на Ангелман /Прадер-Вили, Волф-Хиршхорн, 1p36 делеция,

*Изследването се извършва само при едноплодна бременност.

Vision + тест идентифицира 15 показатела.

Click Vision 2 ОБЩИ ТРИЗОМИИ

 • Синдром на Даун - Тризомия 21
 • Синдром на Едуардс - Тризомия 18
 • Синдром на Патау - Тризомия 13
 • Тризомия 9
 • Тризомия 16

Click Vision 2 ПОЛОВИ АНЕУПЛОИДИ

 • Синдром на Търнър (Монозомия Х)
 • Тризомия Х (ХХХ)
 • Синдром на Клайнфелтър (XXY)
 • Синдром на Якобс (XYY)
 • Определяне на пола на плода (ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ)

Click Vision 2MИКРОДЕЛЕЦИИ (САМО ЗА ЕДНОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ)

 •  22Q11 Делеция ( Синдром на Ди Джордж)
 •  15Q11  Делеция ( Синдром на Ангелман Прадер - Вили)
 •  1P36 Делеция
 • 4P- (Синдром на Волф- Хиршхорн)
 • 5P- (Синдром на Кри-дю Ша)

Click Vision 2 Цена Vision + тест - 1580 лв.

       666
44