съхранение на стволови клетки съхранение на стволови клетки

VISION Аll Chromosomes and Microdeletions

VISION All Chromosomes and Microdeletions - Неинвазивен пренатален тест,  който улавя всички  23 хромозомни двойки,  избрани микроделеции, засича анеуплоидии на половите хромозоми и определя пола на плода.

  • Анеуплоиди (тризомия) на всички хромозоми, включително анеуплоиди на половите хромозоми;
  • Микроделеции - тази опция включва следните синдроми:

- 22q11 делеция ( DiGeorge)

- 15q11 делеция ( Angelman/Prader-Willi)

- 1p36 делеция

- 4p- (Wolf-Hirschhorn)

- 5p- (Cri-du-chat)

  • Определяне на пола на плода (по желание на родителите)
  • Консултация от висококвалифицирани специалисти в сферата.
  • Резултати 3 – 7 работни дни.

Click Vision 2Цена Vision  All Chromosomes  and Microdeletions - 2180 лв.