съхранение на стволови клетки съхранение на стволови клетки

VISION

Vision - Неинвазивен пренатален тест, който улавя допълнителни или липсващи копия на хромозомите. Vision тест идентифицира 8 показатела.

Click Vision 2 ОБЩИ ТРИЗОМИИ

  • Синдром на Даун - Тризомия 21
  • Синдром на Едуардс - Тризомия 18
  • Синдром на Патау - Тризомия 13

Click Vision 2 ПОЛОВИ АНЕУПЛОИДИ

  • Синдром на Търнър (Монозомия Х)
  • Тризомия Х (ХХХ)
  • Синдром на Клайнфелтър (XXY)
  • Синдром на Якобс (XYY)
  • Определяне на пола на плода (ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ)

Click Vision 2 Цена - 1150 лв.

*при двуплодна бременност, половите анеуплоидии не се изследват. Единствено може да се установи наличието на У (мъжката) хромозома.