съхранение на стволови клетки съхранение на стволови клетки

За VISION

draft_vision_Inventory_A5_Bulgaria_221117

Пренатален тест VISION представлява скринингов ДНК тест от ново поколение, който идентифицира наличието на генетични аномалии на плода.
Vision е свръхчувствителен пренатален тест, приложим най-рано от 10-тата седмица на бременността, който използва обикновено кръвно пробовземане.

VISION -  използва технологията  VeriSeq by Illumina, автоматизиран и валидиран работен поток, включващ маркирата проба CE-IVD, която се подготвя и анализира от софтуер от водеща световна ДНК последователна компания.

Как работи теста ?

Използвайки една епруветка майчина кръв, Vision измерва ДНК на бебето, която циркулира в кръвта на жената по време на бременността. Този тест е създаден да измерва броя на хромозомите в  кръвта на жената, които се отнасят до определени генетични заболявания.

Идентификация на пола

Друго ключово предимство е свързано с точността на идентификацията на пола. Още от 10-та г.с. от бременността, теста може да октрие дали бебето е момче или момиче. Тази информация обикновено не се оповестява до петия месец по време на бременността и често не се гарантира точен резултат, така че изненадите все още са възможни.

Как се осъществява теста ?

  • Свържете с представител на МЦ "Афродита" и  се консултирайте за теста.
  • Вземането на кръв се извършва от медицинско лице в МЦ "Афоридта".
  • Резултата ще получите в рамките на 3-7 работни дни, след като пробата е влезнала в лабораторни условия.
  • Представител на МЦ "Афродита" Ви съобщава резултата.

Резултати от теста Vision?

Отрицателни резултати от теста: Ако резултата е отрицателен, това показва, че бебето Ви е здраво и не страда от генетичните аномалии, за които се извършва скрининг. Малко вероятно е на по-късен етап да се постави диагноза.

Положителни резултати от теста: Ако резултата е положителен, това означава, че бебето Ви може да има едно от генетичните състояния, които Vision идентифицира. Характерът на положителния резултат ще бъде определен в доклада. Ако бъде отбелязан положителен резултат, Вашият медицински специалист ще Ви посъветва за различните налично възможности.

Предимства на Vision

555